Podrobné informace o projektu

Dluhopis ALEMAR EXPANSION – PHASE 3 se splatností 25. 1. 2026

Informace zde uvedené, je třeba vnímat jako PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Aktuálně probíhá akce do 15. 5., kdy zhodnocení investice vychází na 16%.

Kdo jsme?

Společnost ALEMAR Food Group a.s. je holding, který vyrábí vysoce kvalitní masové konzervy, a to přímo v České Republice, v Žabčicích. Společnost vyrábí konzervy pro psy a pro kočky již od konce roku 2016 (dříve pod firmou Martypet s.r.o., která se nyní jmenuje ALEMAR Service s.r.o. a je 100 % majetkem emitenta) a v nedávné době jsme spustili i provoz na výrobu konzerv pro lidi.

Na trh potom tyto konzervy uvádí společnost ALEMAR Real and Trading s.r.o., která je distribuční společností holdingu a zároveň realizuje maloobchodní B2C prodej značky LOUIE.

V čem jsou naše produkty speciální?

Zásadním plusem našich konzerv je vysoký obsah masa. Jak ve značce MARTY, kterou vyrábíme se stoprocentním obsahem masa, tak ve značce LOUIE, kde je v pevné složce 95 % masa.

Při sterilizaci čistého masa bez zahušťovadel jsme se však na počátcích naší výroby setkávali s problémem nafukování konzerv během sterilizace vlivem páry, která se ze sterilizovaného masa při zahřátí konzervy na 121 st. C uvolnila a někdy vedla až k roztržení plechovky.

Tento problém se nám podařilo vyřešit díky specifickému technologickému postupu sterilizace, kdy dokážeme vysterilizovat i konzervu bez jakýchkoliv konzervantů, zahušťovadel a želatiny.

Jistě si každý všiml, že ať otevře jakoukoliv paštiku, dušené maso či jakoukoliv jinou konzervu, najde v ní želé. Maso také bývá namísto přirozené barvy pečeného nebo vařeného masa růžové.

Želatina bývá kromě přání klientů často přidávána právě pro navázání přebytečné vlhkosti uvolněné z masa při zahřátí. Růžovou barvu obsahu konzerv pak tvoří konzervant E250, který však s HCl v žaludku tvoří tzv. nitrosaminy, které jsou karcinogenní.

Pomocí hry s protitlakem měnícím se v různých fázích výrobního cyklu vyrábíme naše výrobky nejen bez konzervantů (protože dosáhneme dost vysoké teploty, která zabije jak bakterie, tak spory), ale v případě značky MARTY i bez přidané želatiny.

Naše konzervy s mimořádně vysokým obsahem masa jsou tak špičkou na trhu.

Jaká je naše pozice na trhu?

Pet Food je pro nás stále zdaleka nejdůležitějším oborem, ve kterém jsme se po pandemii Covidu ocitli v situaci, kdy evidujeme poptávky od desítek zájemců o výrobu Privátních značek, které momentálně bohužel nejsme schopni uspokojit. Přitom již dnes naše společnost vyrábí privátní značky pro nejsilnější značky krmiv pro psy a pro kočky nejen v České Republice, ale i v dalších Evropských zemích.

Právě za účelem rozšíření svých výrobních kapacit, zautomatizování procesů, získání certifikace IFS – a tím pádem i získání možnosti realizovat projekty, po kterých je již nyní poptávka a dále pro posílení vlastního brandu LOUIE (www.louie.pet) a pro synchronizaci, nastavení procesů a provoz takto „zvětšené“ firmy, se společnost rozhodla vydat prospekt pro emisi dluhopisů,který schválila Česká Národní Banka!

Jak plánujeme rozšiřovat výrobu?

Celkem plánujeme 4 fáze rozšíření výroby, kdy bychom na konci této expanze měli mít prakticky v nepřetržitém provozu 4 autoklávy sterilizující dle velikosti balení od cca 30 000 ks, až po 150 000 ks konzerv denně.

Momentálně vstupujeme již do třetí fáze rozšíření, která ve stručnosti bude znamenat kapacitu tří sterilizačních autoklávů. Dva z nich již máme zprovozněné ve svém výrobním provozu v Žabčicích, chybí nám však stroje pro naplnění dostatečného množství produktu a další související vybavení, jako např. chladicí kapacity na surovinu, mrazírenské kapacity, rozmražovací zařízení, přestavba závodu vyhovující podmínkám IFS, řezačka zmražených celých bloků, podavače, kontinuální kutr, robotická ramena a mnoho dalších strojů nezbytných pro přípravu takového množství produktu. Některé ze strojů jsou již objednané, některé i uhrazené a další budou hrazeny právě z prostředků z emise dluhopisů.

Třetí fáze rozšíření bude odpovídat třema autoklávům a investičně bude spojena s nejvyšší investiční zátěží. Kromě autoklávu totiž bude nezbytné pořídit i další plnicí zařízení o kapacitě až 6000 ks za hodinu vč. příslušeství, jako např. čerpadel na masovou směs a dalších. To vytvoří i nároky i na přípravu suroviny a tím pádem i na míchačky, masírky aj. Dále potom samozřejmě náklady na autokláv. Celou část etiketování a balení pak bude nutné už v této fázi zdvojnásobit, což už ale bude stačit i pro čtvrtý autokláv. 

Čtvrtá fáze rozšíření pak už bude investičně méně náročná, jelikož většina technologií by měla být připravena na doplnění čtvrtého autoklávu. Zaměříme se však intenzivněji i na automatizaci a robotizaci.

Kapacity v jednotlivých fázích rozšíření?

Současná, 2. fáze rozšíření – nyní dokončujeme (kapacity ještě nedosaženy zcela):

 • Kapacita 400 g konzerv denně: 41 248 ks
 • Prodejní cena 400 g v B2C: 69,- Kč s DPH
 • Prodejní cena 400 g v B2B cca: 30,- Kč s DPH
 • % českých psů, kteři musí sníst denně jednu konzervu, abychom objem prodali: pouhých 1,7 % (a navíc dodáváme do různých zemí EU, nikoliv pouze do ČR)

3. fáze rozšíření:

 • Kapacita 400 g konzerv denně: 61 872 ks
 • Prodejní cena 400 g v B2C: 69,- Kč s DPH
 • Prodejní cena 400 g v B2B cca: 30,- Kč s DPH
 • % českých psů, kteři musí sníst denně jednu konzervu, abychom objem prodali: pouhých 2,69 % (a navíc dodáváme do různých zemí EU, nikoliv pouze do ČR)

4. fáze rozšíření:

 • Kapacita 400 g konzerv denně: 82 496 ks
 • Prodejní cena 400 g v B2C: 69,- Kč s DPH
 • Prodejní cena 400 g v B2B cca: 30,- Kč s DPH
 • % českých psů, kteři musí sníst denně jednu konzervu, abychom objem prodali: pouhých 3,6 % (a navíc dodáváme do různých zemí EU, nikoliv pouze do ČR)

Jak moc je reálné produkci v jednotlivých fázích rozšíření prodat?

To, co potřebujeme v první řadě, jsou dostatečné produkční kapacity a automatické stroje, které garantují 100% kvalitu a zabrání chybám způsobeným lidským faktorem. Certifikaced IFS je pro nás dalším klíčovým cílem.

Jen v současné době evidujeme cca 80 poptávek po desítkách až stovkách tisíc konzerv, které bohužel nejsme schopni vyrobit buď z kapacitních důvodů nebo z důvodů, že nám chybí technologie, a proto zisky do dostavění fází rozšíření nejsme schopni realizovat. Při přechodu do třetí fáze rozšíření se však již otevírají mnohé z kapacit a naše obchodní oddělení již začíná kontaktovat poptávky a oživovat mnohé z projektů.

Mnoho poptávek k nám míří od Evropského leadera na trhu konzerv pro psy, který prodlužuje dodací lhůty a zvyšuje MOQ. Pro mnoho zákazníků tak přestává být zajímavý a poptávají u nás jeho náhradu.

K tomu navíc máme vlastní značku LOUIE a B2C prodej na www.louie.pet plus celý trh konzerv pro lidi, kterého jsme se zatím prakticky nedotkli.

Když přepočteme obraty v jednotlivých fázích na počet psů v ČR v %, kolik by jich muselo za měsíc spotřebovat jedno balení konzerv (8 ks), abychom naše cíle splnili, zjistíme, že cíle nejsou nijak nadsazené:

 • 2. fáze:           3,24 %
 • 3. fáze:           6,67 %
 • 4. fáze:           9,36 %

A to připomeňme, že se neomezujeme jen na ČR!

Vyjádříme-li totéž v % obratu market leadera v oboru výroby konzerv pro psy v Evropě, dostaneme se na následující hodnoty:

 • 2. fáze:           3,39 %
 • 3. fáze:           6,97 %
 • 4. fáze:           9,8 %

To znamená, že i v poslední z plánovaných 4 fází rozšíření nepotřebujeme ani 10 % toho, co má market leader v Evropě. A ten samozřejmě také nedrží celý tržní podíl, ale odhadem 20 %.

Ve zkratce, ke splnění všech cílů a prodání veškeré produkce po rozšíření nám stačí jen 2 % tržní podíl, a to jen z trhu konzerv pro psy. Konzervy pro lidi jsou bonus navíc.

Nezávazně objednat tyto dluhopisy