Úročte své úspory se zhodnocením 16 % p.a.! – náhled

Investujte s námi do růstu potravinářského holdingu, který buduje konzervárenský závod s budoucími zisky až 280 000 000 Kč za rok a navíc drží patent na unikátní výrobu kávového oleje z lógru!

Vybudování celého závodu a na to navazující logistické a provozní struktury vyžaduje investici celkem cca 400 mil. Kč rozdělené do čtyř fází rozšíření a několika dílčích emisí. Po dokončení projektu (cca 2027) je tedy očekávaná návratnost všech investic cca 2 roky!

Informace zde uvedené, je třeba vnímat jako PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Pro prvních 300 dluhopisů této emise nyní platí mimořádná sleva, díky které své úspory ti nejrychlejší zhodnotí 16 % P.A.!

Skupina ALEMAR Food Group s.r.o. vyrábí prostřednictvím své dceřinné společnosti vysoce kvalitní masové konzervy, a to přímo v České Republice, v Žabčicích. Konzervy pro psy a pro kočky vyrábíme již od konce roku 2016  a v nedávné době jsme spustili i provoz na výrobu konzerv pro lidi.

Společnost působící v oboru zpracování živočišné suroviny navíc v roce 2023 přišla i s celosvětovou novinkou, a to s námi vyvinutou technologií výroby kávového oleje přímo z lógru – čili zbytků, které se běžně vyhazují. Po extrahování oleje z této suroviny, na kterou máme již zajištěný přísun v množství větším než dostatečném (de facto za odvoz), nám navíc zbyde užitečné hnojivo.

Naše technologie výroby kávového oleje je navíc natolik unikátní, že umožňuje výsledný produkt používat v potravinářství a máme na ni patent! Olej není hořký, je chutný, obsahuje vysoké množství vitamínu E a dalších oxidantů a je tak mimořádně zdraví prospěšný. Pro technologii výroby jsme úspěšně podali patentovou přihlášku a ÚPV již dokončil úplný průzkům, kdy konstatoval, že nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily udělení patentu!

Hlavní aktivitou skupiny je sice nadále výroba konzerv, především pro psy a kočky, nicméně jak v této aktivitě – kde je současná poptávka enormní – tak i v budoucí výrobě kávového oleje (v oddělených provozovnách), se nachází velký potenciál.

Emise dluhopisů tedy slouží primárně k rozšíření již fungující aktivity výroby masových konzerv ve 4 fázích, nicméně i skutečnost, že vlastníme další know-how a patent v oblasti extrakce kávového oleje, hodnotu naší společnosti zvyšuje a přislibuje rozšíření aktivit v rámci potravinářského oboru o další zajímavé branže v následujících letech.

Exteriér výrobní haly
Interiér výrobní haly

Právě za účelem rozšíření kapacit výroby konzervpro uspokojení již existujících poptávek, jsme vytvořili plán 4 fází rozšíření, zahrnující především investice do mnoha nových strojů (mrazírenská zařízení, rozmrazovací zařízení, řezací a sekací zařízení, míchací a masírovací zařízení, plnicí zařízení, zavíračky, označovače, myčky, sušičky, autoklávy, kotelny, etiketovačky, balicí zařízení, paletové balicí systémy, regály aj.), automatizace, změn pracovní infrastruktury, provoz, ale také na podporu vlastního brandu LOUIE a posílení vysokomaržových prodejů B2C na www.louie.pet.

Za tímto účelem jsme vydali emisní prospekt dluhopisů schválený ČNB.

Současná, druhá fáze rozšíření, pro jejíž dokončení čekáme na plniče, které budou hotové do 30. 11. 2023, nám zpřístupní následující výrobní kapacity.

V případě výlučného prodeje B2B:

  • Obrat 167 000 000 Kč ročně, zisk 38 000 000 Kč ročně

V případě 1/3 prodeje B2C:

  • Obrat 236 000 000 Kč ročně, zisk 113 000 000 Kč ročně

Po dokončení čtvrté fáze rozšíření se naše kapacity dostanou až k 680 000 000 Kč ročního obratu a zisku až 280 000 000 Kč ročně.

Již v současnosti disponujeme desítkami poptávek, které momentálně nejsme schopni vyrobit. I poslední, čtvrtá fáze rozšíření, přitom znamená jen cca 10 % obratu Evropského leadera v oboru výroby konzerv pro psy nebo potřebu toho, aby jen 9,36 % českých psů spotřebovalo 1 balení (8 ks) konzerv měsíčně.

A k tomu máme ještě obor konzerv pro lidi a celou Evropu. Čeká nás tedy hodně práce…

Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?

  • Emitent je technologickou i výrobní špičkou ve svém oboru v celé Evropě. Export do vyspělých západních i asijských zemí tvoří polovinu jeho tržeb.
  • Jen za leden 2023 v porovnání s lednem 2022 došlo k nárůstu obratu o 97 % vlivem zvýšení kapacit!
  • Ani plánované navýšení produkční kapacity o dalších cca 15 milionů korun měsíčně do konce roku 2024 nepostačí k uspokojení aktuální poptávky
  • Prospekt dluhopisů schválila Česká národní banka.
  • Majitel patentu na unikátní výrobu potravinářského kávového oleje z lógru!

Základní údaje

Dluhopis ALEMAR EXPANSION – PHASE 3 se splatností 25. 1. 2026

EmitentALEMAR Food Group s.r.o.
Název emiseALEMAR EXPANSION – PHASE 3
Celkový objem emise50 000 000 Kč
Datum emise25. 1. 2024
Jmenovitá hodnota dluhopisu50 000 Kč
Úrok12 % p.a.
Výplata úrokučtvrtletně zpětně
Termín výplaty úrokůvždy k 1. 2., 1. 5., 1. 8. a 1. 11. každého kalendářního roku, až do splatnosti Dluhopisů
Emisní kurz100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu50 000 Kč
Konec upisovacího období12. 4. 2024
Datum splatnosti25. 1. 2026
ISINCZ0003558538
Typ nabídkyVeřejná
Zpětný odkupAno
Dodatečné zajištěníNení
Převoditelnost dluhopisuPovolena
Stav emiseÚpis

Dokumenty ke stažení

Mám zájem o tyto dluhopisy