Investujte své prostředky se zhodnocením 17,2 %!

Dluhopis ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027 se splatností 20. 4. 2027

Informace zde uvedené, je třeba vnímat jako PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt spolu s jeho konečnými podmínkami, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Akce na prvních uhrazených 15 mil. od 10. 3. – při koupi 3 a více dluhopisů sleva, kde zhodnocení vychází na 17,2 %

Společnost ALEMAR Food Group s.r.o. vyrábí prostřednictvím své dceřinné společnosti vysoce kvalitní masové konzervy, a to přímo v České Republice, v Žabčicích. Konzervy pro psy a pro kočky vyrábíme již od konce roku 2016  a v nedávné době jsme spustili i provoz na výrobu konzerv pro lidi.

Naše výrobky se staly populárními díky unikátní metodě sterilizace, kdy dokážeme vysterilizovat obsah konzervy i bez přidaných zahušťovadel a konzervantů, díky čemuž jsme v roce 2016 na trh uvedli 100 % masové konzervy pro psy.

Petfood je stále našim hlavním oborem a rostoucí zájem především o výrobu privátních značek konzerv nás dostal do situace, kdy potřebujeme dramaticky zvýšit výrobní kapacity.

Za tímto účelem jsme vytvořili plán 4 fází rozšíření, zahrnující především investice do mnoha nových strojů (mrazírenská zařízení, rozmrazovací zařízení, řezací a sekací zařízení, míchací a masírovací zařízení, plnicí zařízení, zavíračky, označovače, myčky, sušičky, autoklávy, kotelny, etiketovačky, balicí zařízení, paletové balicí systémy, regály aj.), automatizace, změn pracovní infrastruktury, provoz, ale také na podporu vlastního brandu LOUIE a posílení vysokomaržových prodejů B2C na www.louie.pet.

Za tímto účelem jsme vydali emisní prospekt dluhopisů schválený ČNB.

Současná, druhá fáze rozšíření, pro jejíž dokončení čekáme na plniče, které budou hotové do 31. 3. 2023, nám zpřístupní následující výrobní kapacity.

V případě výlučného prodeje B2B:

  • Obrat 167 000 000 Kč ročně, zisk 38 000 000 Kč ročně

V případě 1/3 prodeje B2C:

  • Obrat 236 000 000 Kč ročně, zisk 113 000 000 Kč ročně

Po dokončení čtvrté fáze rozšíření se naše kapacity dostanou až k 680 000 000 Kč ročního obratu a zisku až 280 000 000 Kč ročně.

Již v současnosti disponujeme desítkami poptávek, které momentálně nejsme schopni vyrobit. I poslední, čtvrtá fáze rozšíření, přitom znamená jen cca 10 % obratu Evropského leadera v oboru výroby konzerv pro psy nebo potřebu toho, aby jen 9,36 % českých psů spotřebovalo 1 balení (8 ks) konzerv měsíčně.

A k tomu máme ještě obor konzerv pro lidi a celou Evropu. Čeká nás tedy hodně práce…

Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?

  • Emitent je technologickou i výrobní špičkou ve svém oboru v celé Evropě. Export do vyspělých západních i asijských zemí tvoří polovinu jeho tržeb.
  • Jen za leden 2023 v porovnání s lednem 2022 došlo k nárůstu obratu o 97 % vlivem zvýšení kapacit!
  • Ani plánované navýšení produkční kapacity o dalších cca 15 milionů korun měsíčně do konce roku 2024 nepostačí k uspokojení aktuální poptávky
  • Prospekt dluhopisů schválila Česká národní banka.

Základní údaje

EmitentALEMAR Food Group s.r.o.
Název emiseALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027
Celkový objem emise40 000 000 Kč
Datum emise1.2.2023
Jmenovitá hodnota dluhopisu40 000 Kč
Úrok12 % p.a.
Výplata úrokučtvrtletně zpětně
Termín výplaty úrokůvždy k 1. 2., 1. 5., 1. 8. a 1. 11. každého kalendářního roku, až do splatnosti Dluhopisů
Emisní kurz100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu40 000 Kč
Konec upisovacího období14.4.2023
Datum splatnosti20.4.2027
ISINCZ0003548315
Typ nabídkyVeřejná
Zpětný odkupAno
Dodatečné zajištěníNení
Převoditelnost dluhopisuPovolena
Stav emiseÚpis

Dokumenty ke stažení

Nezávazně objednat tyto dluhopisy