Náš výrobní závod ošetřujeme data loggery!

Náš výrobní závod ošetřujeme data loggery!

Abychom dosáhli přísných požadavků vyžadovaných ze strany IFS, vybavujeme nás závod dataloggery zaznamenávající údaje o teplotě a dalších klíčových fyzikálních veličinách. Tyto budou elektronicky dostupné a archivované dle různých sekcí závodu.