Investujte již od 100 000 Kč a získejte možnou dividendu až 18 % ročně.

Informace zde uvedené, je třeba vnímat jako PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ. Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Růst fakturace všech firem skupiny v součtu 2023 vs. 2024

Nárůst prodejů v preferovaných B2C eshopech 2023 vs. 2024